Tổng hợp 50 game console xuất sắc nhất mọi thời đại – P1

Tuy các game này đã ra mắt cách đây khá lâu nhưng chúng đều được trang Metacritic đánh giá là game console hay nhất mọi thời đại mà ai cũng nên chơi một lần cho biết.


50. “Mike Tyson’s Punch-Out!!”

Ngày phát hành: 18/10/1987
Nền tảng: Nintendo Entertainment System

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 1

49. “Soul Calibur” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 9/9/1999
Nền tảng: PlayStation, Dreamcast, PlayStation 2, GameCube, Xbox, Wii, PlayStation 3, Xbox 360

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 2

48. “Silent Hill” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 31/1/1999
Nền tảng: PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, Wii, PlayStation Vita

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 3

47. “Wii Sports”

Ngày phát hành: 19/11/2006
Nền tảng: Nintendo Wii

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 4

46. “Call of Duty” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 29/10/2003
Nền tảng: Nintendo DS, Nintendo GameCube, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Wii, Wii U, Xbox, Xbox 360, Xbox One

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 5

45. “Guitar Hero” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 8/11/2005
Nền tảng: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 6

44. “LittleBigPlanet” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 27/10/2008
Nền tảng: PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation Portable

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 7

43. “Contra”

Ngày phát hành: 20/2/1987
Nền tảng: Nintendo Entertainment System

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 8

42. “Madden NFL” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 1/6/1988
Nền tảng: Ban đầu phát hành trên hệ thống Apple II, sau này mở ra mọi nền tảng khác

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 9
41. “Assassin’s Creed” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 13/11/2007
Nền tảng: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo DS, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Wii U
tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 10

40. “Dragon Age” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 3/11/2009
Nền tảng: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 11

39. “Resident Evil” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 22/3/1996
Nền tảng: Dreamcast, GameCube, Nintendo 64, Nintendo 3DS, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Sega Saturn, Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 12

38. “Okami”

Ngày phát hành: 20/4/2006
Nền tảng: Wii, PlayStation 2, PlayStation 3

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 13

37. “Star Fox 64”

Ngày phát hành: 30/6/1997
Nền tảng: Nintendo 64, Nintendo 3DS

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 14

36. “Final Fantasy” (franchise)

Ngày phát hành bản đầu tiên: 18/12/1987
Nền tảng: Có mặt trên hầu hết mọi nền tảng game console

tong-hop-50-game-console-xuat-sac-nhat-moi-thoi-dai-p1 15

Ai còn nhớ đến tuổi thơ của mình đã chơi những game console hay nào không? Đừng quên đón đọc tiếp phần 2 của chúng tôi nhé.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *